Pages

There was an error in this gadget

Thursday, 27 January 2011

Syi'ah KUFFAH adalah pembunuh imam Hussain di Karbala!!! (membongkar kebohongan&kejahatan syi'ah trhdp imam husain) ^_^

Syi'ah KUFFAH adalah pembunuh imam Hussain di Karbala!!! (membongkar kebohongan&kejahatan syi'ah trhdp imam husain) ^_^


 •  
   
  Siapa SEBENARNYA yang membunuh Al Husain Radhiyallahu 'anhuma ????

  Jika pada hari Asyura (10 Muharram), Kami Ahlussunnah wal jama’ah berpuasa atas perintah dari Rasulullah Shalallahu ‘layhi wasallam, ketika beliau Shalallahu ‘layhi wasallam bersabda, artinya, “Ia (puasa) ‘Asyura, menghapus dosa tahun lalu.” (HR. Muslim). Maka orang-orang Syi’ah menjadikan 10 Muharram untuk memperingati hari Karbala, yaitu hari terbunuhnya Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhuma.

  Mereka memperingatinya dengan meratap, melukai kepala dan badan mereka dengan senjata tajam. Bahkan balita yang masih dalam gendongan ibunya sekalipun, harus meneteskan darah demi "menyemarakkan" hari Karbala. Seperti itulah orang-orang Syi’ah mengekspresikan kecintaan mereka kepada Al Husain , salah seorang Ahlu Bait Rasulullah .

  Tapi, jika saja mereka mau menapaktilasi sejarah, maka tentu mereka akan sadar bahwa sebenarnya, secara tidak langsung orang-orang Syi’ah juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan Al Husain .

  Orang-orang Syi’ah di Kufah Iraq yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah rutin mengirim surat kepada Al Husain . Mereka mengajaknya untuk menentang Yazid. Mereka mengirim utusan demi utusan yang membawa ratusan surat dari orang-orang yang mengaku sebagai pendukung dan pembela Ahlul Bait.

  Isi surat mereka hampir sama, yaitu menyampaikan bahwa mereka tidak bergabung bersama pimpinan mereka, Nu'man bin Basyir. Mereka juga tidak mau shalat Jumat bersamanya. Dan meminta Al Husain untuk datang kepada mereka, kemudian mengusir gubernur mereka, lalu berangkat bersama-sama menuju negeri Syam menemui Yazid.

  Namun, ketika Al Husain datang memenuhi panggilan mereka, dan ketika pasukan 'Ubaidillah bin Ziyad membantai Al Husain dan 17 orang Ahlul Bait di suatu daerah yang disebut Karbala, tak seorang pun dari orang-orang Syi’ah itu yang membela beliau.

  Kemana perginya para pengirim ratusan surat itu? Mana 12.000 orang yang katanya akan berbaiat rela mati bersama Al Husain ?

  Mereka tidak memberikan pertolongan kepada Muslim bin Uqail, utusan Al Husain yang beliau utus dari Makkah ke Kufah. Tidak pula berperang membantu Al Husain melawan pasukan Ibnu Ziyad. Maka tak heran jika sekarang orang-orang Syi’ah meratap dan menyiksa diri mereka setiap 10 Muharram, sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampun atas dosa-dosa para pendahulu mereka terhadap Al Husain .

  Dalam tragedi mengenaskan ini, di antara Ahlul Bait yang gugur bersama Al Husain adalah putera Ali bin Abi Thalib lainnya; Abu Bakar bin Ali, Umar bin Ali, dan Utsman bin Ali.

  Demikian pula putera Al Hasan, Abu Bakar bin Al Hasan. Namun anehnya, ketika Anda mendengar kaset-kaset, ataupun membaca buku-buku Syi’ah yang menceritakan kisah pembunuhan Al Husain , nama keempat Ahlul Bait tersebut tidak pernah diungkit. Tentu saja, agar orang tidak berkata bahwa Ali memberi nama anak-anak beliau dengan nama-nama sahabat Rasulullah ; Abu Bakar, Umar, dan 'Utsman. Tiga nama yang paling dibenci orang-orang Syi’ah.

  Ternyata Syi’ah sendirilah yang membunuh Al Husain Radhiyallahu 'anhuma di Karbala.

  Dengan adanya bukti-bukti utama ini, tidak ada satu penelitianpun yang dibangun untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan yang memutuskan bahwa Yazid bin Muawiyah sebagai terdakwa yang dituduh bertanggungjawab di dalam rencana jahat pembunuhan Sayyidina Husain. Bahkan Yazid bin Muawiyah akan dibebaskan dengan penuh penghormatan dan terbongkarlah rahsia yang selama ini menutupi pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya di Karbala.

  Bukti pertamanya adalah pengakuan Syi’ah Kufah sendiri bahawa merekalah yang membunuh Sayyidina Husain. Golongan Syi’ah Kufah yang mengaku telah membunuh Sayyidina Husain itu kemudian muncul sebagai golongan "At Tawwaabun" yang konon menyesali tindakan mereka membunuh Sayyidina Husain. Sebagai cara bertaubat, mereka telah berbunuh-bunuhan sesama mereka seperti yang pernah dilakukan oleh orang - orang Yahudi sebagai pernyataan taubatnya kepada Allah karena kesalahan mereka menyembah anak sapi sepeninggalan Nabi Musa ke Thur Sina .

  Air mata darah yang dicurahkan oleh golongan "At Tawaabun" itu masih kelihatan dengan jelas pada lembaran sejarah dan tetap tidak hilang walaupun coba dihapuskan oleh mereka dengan beribu-ribu cara .

  Pengakuan Syi’ah pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain ini diabadikan oleh ulama - ulama Syi’ah yang merupakan tonggak dalam agama mereka seperti Baaqir Majlisi, Nurullah Syustri dan lain - lain di dalam buku mereka masing - masing. Baaqir Majlisi menulis :

  "Sekumpulan orang - orang Kufah terkejut oleh satu suara ghaib. Maka berkatalah mereka, " Demi Tuhan! Apa yang telah kita lakukan ini tak pernah dilakukan oleh orang lain . Kita telah membunuh "Ketua Pemuda Ahli Syurga" karena Ibn Ziad anak haram itu . Di sini mereka mengadakan janji setia di antara sesama mereka untuk memberontak terhadap Ibn Ziad tetapi tidak berguna apa - apa". ( Jilaau Al'Uyun , m.s. 430 )

  Qadhi Nurullah Syustri juga menulis di dalam bukunya Majalisu Al'Mu'minin bahawa setelah sekian lama ( kurang lebih 4 atau 5 tahun ) Sayyidina Husain terbunuh, pemimpin orang - orang Syi’ah mengumpulkan orang - orang Syi’ah dan berkata , " Kita telah memanggil Sayyidina Husain dengan memberikan janji akan taat setia kepadanya , kemudian kita berlaku curang dengan membunuhnya. Kesalahan kita sebesar ini tidak akan diampuni kecuali kita berbunuh-bunuhan sesama kita ". Dengan itu berkumpulah sekian banyak orang - orang Syi’ah di tepi Sungai Furat sambil mereka membaca ayat yang artinya, " Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu ". ( Al Baqarah :54 ). Kemudian mereka saling membunuh sesama diri mereka sendiri. Inilah golongan yang dikenali dalam sejarah Islam dengan gelaran "At Tawaabun".

  Sejarah tidak tidak akan melupakan peranan Syits bin Rab'ie di dalam pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala . Tahukah anda siapa itu Syits bin Rab'ie? Dia adalah seorang Syi’ah tulen, pernah menjadi duta kepada Sayyidina Ali di dalam peperangan Siffin, sentiasa bersama Sayyidina Husain . Dia juga yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk mencetuskan pemberontakan terhadap kerajaan pimpinan Yazid, tetapi apakah yang telah dilakukan olehnya?

  Sejarah memaparkan bahawa dialah yang mengepalai 4.000 orang bala tentera untuk menentang Sayyidina Husain dan dialah orang yang pertama-tama turun dari kudanya untuk memenggal kepala Sayyidina Husain. ( Al'Uyun dan Khulashatu Al Mashaaib, hal. 37 )

  Adakah masih ada orang yang ragu-ragu tentang Syi’ahnya Syits bin Rab'ie dan tidakkah orang yang menceritakan kejadian ini adalah Mulla Baaqir Majlisi , seorang tokoh Syi’ah terkenal ? Secara tidak langsung dia mengakui dari pihak Syi’ah sendiri tentang pembunuhan itu .

  Lihatlah pula kepada Qais bin Asy'ats ipar Sayyidina Husain yang tidak diragui tentang Syi’ahnya tetapi apa kata sejarah tentangnya? Bukankah sejarah menunjukkan kepada kita bahawa itulah orang yang merampas selimut Sayyidina Husain dari tubuhnya seelah selesai pertempuran ? (Khulashatu Al Mashaaib , hal. 192 )

  Selain pengakuan mereka sendiri yang membuktikan merekalah sebenarnya pembunuh- pembunuh Sayyidina Husain, ternyata saksi - saksi yang turut serta di dalam rombongan Sayyidina Husain sebagai saksi-saksi hidup di Karbala yang terus hidup setelah peristiwa ini juga membenarkan dakwaan ini termasuk kenyataan Sayyidina Husain sendiri yang sempat direkam oleh sejarah sebelum beliau terbunuh .

  Sayyidina Husain berkata dengan menujukan kata-katanya kepada orang-orang Syi’ah Kufah yang siap sedia bertempur dengan beliau :

  " Wahai orang - orang Kufah ! Semoga kamu dilaknat sebagaimana dilaknat maksud- maksud jahatmu. Wahai orang - orang yang curang, dzalim dan pengkhianat! Kamu telah menjemput kami untuk membela kamu di waktu sempit tetapi bila kami datang untuk memimpin dan membela kamu dengan menaruh kepercayaan kepadamu maka sekarang kamu hunuskan pedang dendammu kepada kami dan kamu membantu musuh-mush di dalam menentang kami ". ( Jilaau Al' Uyun, hal. 391 ).

  Beliau juga berkata kepada Syi’ah :" Binasalah kamu ! Bagaimana bisa kamu menghunuskan perang dendammu dari sarung-sarungnya tanpa permusuhan dan perselisihan yang ada di antara kamu dengan kami ? Mengapa kamu siap sedia untuk membunuh Ahlul Bait tanpa sebab? " ( Ibid ).

  Akhirnya beliau mendoakan keburukan untuk golongan Syi’ah yang sedang berhadapan untuk bertempur dengan beliau :

  " Ya Allah! Tahanlah keberkatan bumi dari mereka dan selerakkanlah mereka . Jadikanlah hati-hati pemerintah terus membenci mereka karena mereka menjemput kami dengan maksud membela kami tetapi sekarang mereka menghunuskan pedang dendam terhadap kami ". ( Ibid )

  Beliau juga diketahui telah mendoakan keburukan untuk mereka dengan kata-katanya: "Binasalah kamu ! Tuhan akan membalas bagi pihakku di dunia dan di akhirat……..Kamu akan menghukum diri kamu sendiri dengan memukul pedang-pedang di atas tubuhmu dan mukamu akan menumpahkan darahmu sendiri. Kamu tidak akan mendapat keberuntungan di dunia dan kamu tidak akan sampai kepada hajatmu. Apabila mati nanti sudah tersedia azab Tuhan untukmu di akhirat. Kamu akan menerima azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir yang paling dahsyat kekufurannya". ( Mulla Baqir Majlisi - Jilaau Al'Uyun, hal. 409 ).

  Dari kata - kata Sayyidina Husain yang telah dipaparkan oleh sejarawan Syi’ah sendiri, Mulla Baqir Majlisi, dapat disimpulkan bahawa :

  (i) Dendam yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam menelusuri penulisan sejarah bahawa pembunuhan Ahlul Bait di Karbala merupakan perbuatan balas dendam dari Bani Umayyah terhadap Ahlul Bait yang telah membunuh pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang kafir di dalam peperangan Badar , Uhud, Siffin dan lain - lain tidak lebih daripada propaganda kosong semata-mata karena pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain dan Ahlul Bait di Karbala bukannya datang dari Syam, bukan juga dari kalangan Bani Umayyah tetapi dari kalangan Syi’ah Kufah .

  (ii) Keadaan Syi’ah yang sentiasa diburu dan dihukum oleh kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang sejarah membuktikan dikabulkannya doa Sayyidina Husain di medan Karbala akan adzab Syi’ah

  (iii) Upacara menyiksa badan dengan cara memukul-mukul tubuhnya dengan rantai, pisau dan pedang pada 10 Muharram dalam bentuk perkabungan yang dilakukan oleh golongan Syi’ah itu sehingga mengalir darah juga merupakan bukti diterimanya doa Sayyidina Husain dan upacara ini dengan jelas dapat dilihat hingga sekarang di dalam masyarakat Syi’ah . Adapun di kalangan Ahlus Sunnah tidak pernah ada upacara yang seperti ini dan dengan itu jelas menunjukkan bahawa merekalah golongan yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husain.

  (iv) Betapa kejam dan kerasnya hati golongan ini dapat dilihat pada tindakan mereka menyembelih dan membunuh Sayyidina Husain bersama dengan sekian banyak sanak keluarganya walaupun setelah mendengar ucapan dan doa keburukan untuk mereka yang dipanatkan oleh beliau. Itulah mereka golongan yang buta mata hatinya dan telah hilang kewarasan pemikirannya karena setelah mereka selesai membunuh, mereka melepaskan kuda Zuljanah yang ditunggangi Sayyidina Husain sambil memukul-mukul tubuh untuk menyatakan penyesalan. Dan inilah mereka upacara perkabungan pertama terhadap kematian Sayyidina Husain yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini sejauh pengetahuan sejarah. Dan hari ini tidakkah anak cucu golongan ini meneruskan upacara perkabungan ini setiap kali tiba tanggal 10 Muharram ?

  Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain yang turut serta di dalam rombongan ke Kufah dan terus hidup setelah berlalunya peristiwa itu juga berkata kepada orang-orang Kufah lelaki dan perempuan yang meratap dengan mengoyak-ngoyakkan baju mereka sambil menangis, dalam keadaan sakit beliau dengan suara yang lemah berkata kepada mereka, " Mereka ini menangisi kami. Tidakkah tidak ada orang lain yang membunuh kami selain mereka ?" ( At Thabarsi - Al Ihtijaj, hal. 156 ).

  Pada halaman berikutnya Thabarsi menukilkan kata-kata Imam Ali Zainal Abidin kepada orang-orang Kufah. Beliau berkata:

  " Wahai manusia (orang-orang Kufah)! Dengan Nama Allah aku bersumpah untuk bertanya kepada kamu , ceritakanlah! Tidakkah kamu sadar bahawasa kamu mengutuskan surat kepada ayahku (untuk menjemputnya), kemudian kamu menipunya?

  Bukankah kamu telah memberikan perjanjian taat setia kamu kepadanya? Kemudian kamu membunuhnya, membiarkannya dihina. Celakalah kamu karena amalan buruk yang telah kamu dahulukan untuk dirimu".

  Sayyidatina Zainab , saudara perempuan Sayyidina Husain yang terus hidup setelah peristiwa itu juga mendoakan keburukan untuk golongan Syi’ah Kufah. Beliau berkata:

  " Wahai orang-orang Kufah yang khianat, penipu! Mengapa kalian menangisi kami sedangkan air mata kami belum lagi kering karena kedzalimanmu itu. Keluhan kami belum lagi terputus oleh kekejamanmu. Keadaan kalian tidak ubah seperti perempuan yang memintal benang kemudian dirombaknya kembali. Kalian juga telah merombak ikatan iman dan telah berbalik kepada kekufuran...Adakah kalian meratapi kami padahal kalian sendirilah yang membunuh kami. Sekarang kalian pula menangisi kami. Demi Allah ! Kalian akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Kalian telah membeli keaiban dan kehinaan untuk kamu. Tumpukkan kehinaan ini sama sekali tidak akan hilang walau dibasuh dengan air apapun". (Jilaau Al ' Uyun, hal. 424 ).

  Doa anak Sayyidatina Fatimah ini tetap menjadi kenyataan dan berlaku di kalangan Syi’ah hingga ke hari ini .

  Ummu Kulthum anak Sayyidatina Fatimah pula berkata sambil menangis di atas segedupnya:

  " Wahai orang-oang Kufah! Semoga buruk keadaanmu. Semoga buruk rupamu. Kenapa kamu menjemput saudaraku Husain kemudian tidak membantunya bahkan membunuhnya, merampas harta bendanya dan menawan orang-orang perempuan dari rumahnya . Semoga Allah melaknat kamu dan semoga kutukan Allah mengenai mukamu".

  Beliau juga berkata: " Wahai orang-orang Kufah ! Orang-orang laki-laki dari kalangan kamu membunuh kami sementara orang-orang perempuan pula menangisi kami. Tuhan akan memutuskan di antara kami dan kamu di hari kiamat nanti". ( Ibid , hal. 426 - 428 )

  Sementara Fatimah anak perempuan Sayyidina Husain berkata:

  " Kalian telah membunuh kami dan merampas harta benda kami kemudian telah membunuh kakekku Ali ( Sayyidina Ali ). Senantiasa darah-darah kami menitis dari ujung-ujung pedangmu……Tidak lama lagi kalian akan menerima balasannya. Binasalah kalian! Tunggulah nanti azab dan kutukan Allah akan berterusan menghujani kalian. Siksaan dari langit akan pemusnahan kalian akibat perbuatan terkutukmu. Kalian akan memukul tubuhmu dengan pedang-pedang di dunia ini dan di akhirat nanti kamu akan terkepung dengan azab yang pedih ".

  Apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Fatimah bt. Husain ini dapat dilihat dengan mata kepala kita sendiri di mana-mana Syi’ah berada .

  Dua bukti utama yang telah kita kemukakan tadi, sebenarnya sudah mencukupi untuk kita memutuskan siapakah sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain di Karbala. Dari keterangan dalam kedua-dua bukti yang lalu dapat kita simpulkan beberapa perkara :

  1. 1. Orang-orang yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk memberontak adalah Syi’ah.

  2. 2. Orang-orang yang tampil untuk bertempur dengan rombongan Sayyidina Husain di Karbala itu juga Syi’ah.

  3. 3. Sayyidina Husain dan orang-orang yang ikut serta di dalam rombongannya terdiri dari saudara-saudara perempuannya dan anak-anaknya menyaksikan bahwa Syi’ahlah yang telah membunuh mereka .

  4. 4. Golongan Syi’ah Kufah sendiri mengakui merekalah yang membunuh di samping menyatakan penyesalan mereka dengan meratap dan berkabung karena kematian orang-orang yang dibunuh oleh mereka .

  Kaum muslimin di dunia ini menerima keempat-empat perkara yang tersebut tadi sebagai bukti yang kokoh dan jelas menunjukkan siapakah pembunuh sebenar di dalam sesuatu peristiwa pembunuhan, yaitu bila pembunuh dan yang terbunuh berada di suatu tempat, ada orang menyaksikan ketika mana pembunuhan itu dilakukan. Orang yang terbunuh sendiri menyaksikan tentang pembunuhnya dan terakhir adalah pengakuan pembunuh itu sendiri.

  Jika keempat-empat perkara ini sudah terbukti dengan jelas dan diterima oleh seluruh kaum muslimin sebagai peristiwa pembunuhan yang cukup bukti-buktinya, maka bagaimana mungkin diragui lagi tentang pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain itu ?  SIKAP YAZID TERHADAP TERBUNUHNYA AL HUSAIN

  Berkata Syaikul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan untuk membunuh Al Husain . Hal ini berdasarkan kesepakatan para ahli sejarah. Yazid hanya memerintahkan kepada Ibnu Ziyad untuk mencegah Al Hasan menjadi penguasa negeri Iraq."

  Ketika kabar tentang terbunuhnya Al Husain sampai kepada Yazid, maka nampak terlihat kesedihan di wajahnya dan suara tangisan pun memenuhi rumahnya.

  Kaum wanita rombongan Al Husain yang ditawan oleh pasukan Ibnu Ziyad pun diperlakukan secara hormat oleh Yazid hingga mereka dipulangkan ke negeri asal mereka.

  Dalam buku-buku Syiah, mereka mengangkat riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa wanita-wanita Ahlul Bait yang tertawan diperlakukan secara tidak terhormat. Mereka dibuang ke negeri Syam dan dihinakan di sana sebagai bentuk celaan kepada mereka. Semua ini adalah riwayat yang batil dan dusta. Justru sebaliknya, Bani Umayyah memuliakan Bani Hasyim.

  Disebutkan pula bahwa kepala Al Husain dihadapkan kepada Yazid. Tapi riwayat ini pun tidak benar, karena kepala Al Husain masih berada di sisi Ubaidillah bin Ziyad di Kufah.


  SIKAP AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH TERHADAP YAZID BIN MU'AWIYAH

  Sebagian membolehkan melaknat Yazid bin Mu'awiyah, namun adapula yang melarangnya. Bagi yang membolehkan melaknatnya, perlu untuk memerhatikan tiga hal berikut:
  -Mengetahui dengan jelas bahwa Yazid bin Mu'awiyah adalah orang fasiq.
  -Yakin bahwa Yazid tidak pernah bertaubat dari dosa-dosanya tersebut. Jika orang kafir yang bertaubat kepada Allah diampuni, maka bagaimana lagi dengan orang fasiq?
  -Tahu dengan pasti hukum melaknat pribadi tertentu, bahwa itu dibolehkan.

  Tapi yang benar justru sebaliknya, melaknat sosok pribadi tertentu yang Allah dan Rasul-Nya tidak melaknatnya dilarang. Beliau bersabda ketika orang-orang melaknat Abu Jahl,

  لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

  "Janganlah kalian mencela orang yang telah meninggal dunia, karena mereka telah menyerahkan apa yang telah mereka perbuat." (HR. Bukhari).

  Agama Islam tidak dibangun di atas celaan sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah. Tapi dibangun di atas akhlak mulia. Maka celaan dan para pencela, tidak memiliki tempat sedikitpun dalam agama Islam. Rasulullah bersabda,

  سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

  "Mencela seorang Muslim adalah kefasiqan, dan membunuhnya adalah kekufuran." (HR. Bukhari dan Muslim).

  Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa Yazid bin Muawiyah kafir. Tapi, kebanyakan orang mengatakan bahwa ia fasiq. Dan Allahlah yang Mahamengetahui.
  Rasulullah pernah bersabda,

  أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ

  "Pasukan yang paling pertama menyerang Romawi diampuni." (HR. Bukhari).

  Dan ternyata, pasukan ini dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Ikut dalam pasukan itu beberapa sahabat yang mulia; Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, dan Abu Ayyub. Penyerangan ini terjadi pada tahun 49 H.

  Ibnu Katsir -rahimahullah- berkata, "Yazid telah bersalah besar dalam peristiwa Al Harrah dengan berpesan kepada pemimpin pasukannya, Muslim bin Uqbah untuk membolehkan pasukannya memanfaatkan semua harta benda, kendaraan, senjata, ataupun makanan penduduk Madinah selama tiga hari.

  Demikian pula terbunuhnya sejumlah sahabat dan anak-anak mereka dalam peristiwa tersebut. Maka dalam menyikapi Yazid bin Muawiyah, kita serahkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi, "Kita tidak mencela Yazid, tapi tidak pula mencintainya."
  Wallahu A’laa wa A’lam..

  Syi'ah Kuffah adalah pembunuh imam hussain....inilah bantahan terhadap syi'ah yg suka memutar balikkan fakta!!!
  jd adalah suatu hal yg sangat2 menggelikan dan (maaf) bodoh alias lemah akal dan ilangnya urat malu dr org2 syi'ah ini,,jika msh ada pertanyaan,,"dimanakah posisi sunni (Ahlus sunnah wal jama'ah) saat kejadian karbala"???? ^_^
  merekalah yg melakukan makar dan membunuh imam hussain tp msh mo bertanya "dimana kita (sunni) saat itu"???,,ya Allah orang KAFIR seperti apa mereka (syi'ah laknatullah) ini???!!!.
  kesesatan dan kekafiran akan sll menyatu ma org2 syi'ah bin kafir ini!!! cabeeee dech ^_^

  ya Allah...bukakanlah segala "propaganda dan kebohongan2 syi'ah" selama ini dimata kami...ungkapkanlah "tipu daya dan kelicikan" mereka terhadap kami...dan jauhkanlah kami dan keluarga kami dari kejahatan dan kedzaliman2 mereka....
  ya Allah..."permalukan dan nistakan" mereka seperti yg mereka (syi'ah) lakukan terhadap agamamu ini...Amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ya Rabbal Alamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin......

No comments:

Post a Comment