Pages

Monday, 3 October 2011

AHLU LAA ILAAHA ILLALLAAH


AHLU LAA ILAAHA ILLALLAAH


by Keluarga Sakinah on Monday, 31 January 2011 at 07:19
Rasulullah SAW mengutus suatu ekspedisi ( pasukan ) yang di dalamnya terdapat Miqdad....Ketika mereka mendatangi suatu kaum maka kaum itu lari bercerai berai dan tinggal seorang laki - laki yang memiliki harta banyak....Laki - laki itu berkata....ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAH....Akan tetapi Miqdad tetap membunuhnya....Maka Nabi SAW bersabda kepadanya....Bagaimana keadaanmu dengan ucapan laa ilaaha illallaah esok hari ?....[ Al Bazzar meriwayatkan dari Hubaib bin Abi Amrah dari Iyadh bin Jubair dari Ibnu Abbas ].

Riwayat lain menyebutkan bahwa yang membunuh adalah Usamah bin Zaid....Ketika kaum Mirdas menderita kekalahan maka dia tinggal sendirian setelah sebelumnya menempatkan kambing - kambingnya di gunung....Setelah mereka berhasil menyusulnya....dia mengucapkan....LAA ILAAHA ILLALLAAH MUHAMMAD RASUULULLAH....ASSALAAMU'ALAIKUM....Namun Usamah bin Zaid tetap membunuhnya....Ketika kembali kepada Rasulullah betapa murkanya Rasulullah saat mendengar kabar itu....beliau bersabda : Apakah engkau tetap membunuhnya padahal dia telah mengatakan laa ilaaha illallaah ?!....Usamah berkata : Wahai Rasulullah, kafir itu hanya bermaksud ingin menyelamatkan dirinya....maka beliau bangkit dari duduknya dengan wajah merah padam dan membentak Usamah....Apakah engkau telah membelah sanubarinya ?....hingga engkau tahu isi hatinya ( diulangi perkataan ini 3 kali )....[ HR. SHAHIH MUSLIM BAB 41 no.158 ]

Lalu kemudian Allah menurunkan ayat....Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "SALAM" kepadamu : Kamu bukan seorang mukmin (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu , lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS 4 : 94....[ Ibnu Abbas mengatakan bahwa lafadzh salam disini adalah kalimah tauhid ].

Kalimat TAUHID adalah hujjah yang tak terbantahkan....Tidak perlu engkau menelusuri batinnya dan menyelami motivasinya....Bukanlah kemampuanmu dan di luar kemampuan manusia untuk mengetahui isi hati orang lain....Barangkali engkau hanya menyangka  dan mengira - ngira....Tetapi bagaimana engkau menghakimi manusia dengan mensesatkannya, membid'ahkannya dan mengkafirkannya padahal laa ilaaha illallaah masih berada pada diri mereka....Yaa Salaam.
 ·  · Share

No comments:

Post a Comment