Pages

Thursday, 13 October 2011

RINGKASAN TENTANG 'UMAR BIN KHATTAB...


RINGKASAN TENTANG 'UMAR BIN KHATTAB...

by JEHAD_FISABILILLAH on Saturday, 22 January 2011 at 14:37
  NAMANYA...

        Nama lengkapnya ialah Umar b.Khattab b. Nufail  b. Abdul Uzza b. Riah . Abdullah b. Qalth b. Razah b. Adi b. Ka'ab b. Luai b. Ghalib b. Fihir.

        Keturunan Umar bertemu dengan keturunan Nabi SAW  pada datukandanya Ka'ab b. Luai.Ia terkenal dengan namanya yang asli berlainan dengan Abu Bakr yang terkenal dengan nama panggilannya Abu Bakr.

        Ia dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa Gajah atau 13 tahun setelah Nabi SAW dilahirkan.Ketika ia masuk Islam,usianya 33 tahun.

DALAM ZAMAN JAHILIYAH...

       Pada masa jahiliyah.Umar di waktu kecilnya suka mengembala kambing kepunyaan keluarganya.Setelah ia dewasa ia sering  berniaga ke Syam.Ia seorang yang mempunyai otak yang tajam,lidah yang fasih,sehingga oleh kaumnya ia sering ditugaskan sebagai duta dan ahli diplomatik luar negeri yang ulung dalam zamannya.Dia juga seorang yang gagah berani dan ditakuti oleh kawan dan lawan.Tetapi berakhlaq yang mulia,jujur dan berkata yang haq dan benar.

        Sewaktu dewasanya Umar berparas rupa yang jangkung,hitam manis.Ada yang mengatakan putih kemerah-merahan,mempunyai kepala botak,penuh uban dan kidal tetapi dapat mempergunakan kedua belah tangannya. 


No comments:

Post a Comment